Universitat Rovira i Virgili

Josep Anton Baixeras i Sastre

Aquí podeu conèixer més a fons la trajectòria vital de Josep Anton Baixeras. També hi podeu trobar una relació completa de les obres de l'autor i de les publicacions que s'han fet sobre ell: 

|Alt imatge columna dreta|