Universitat Rovira i Virgili

Joaquim Rubió i Ors poeta

Joaquim Rubió i Ors poeta

Synopsis

Joaquim Rubió i Ors és un poeta molt present a les històries de la literatura catalana per  la seva poesia, que representa una renovació cabdal a la primera meitat del segle xıx, és totalment desconeguda fora dels cercles acadèmics i erudits, havent gaudit d'una popularitat insòlita que després li ha estat negada fins a caure en l'oblit més absolut. Aquest llibre representa el primer estudi biogràfic a fons del poeta i la primera edició completa de la seva poesia en català des de la seva mort.

Taula de continguts

Compra el llibre en paper

Compra el llibre digital

Descarrega el volum II: Textos de l'edició crítica de Lo gaiter del Llobregat