Universitat Rovira i Virgili

Convocada la 8a edició de la Beca «Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana»

Prioritzarà els estudis de doctorat en l'àmbit de la filologia catalana

La beca «Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana» és adreçada als estudiants interessats a cursar el Doctorat en les línies d'investigació del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC) sota la direcció dels Drs. Magí Sunyer Molné i Montserrat Palau Vergés, dins el Programa de Doctorat d'Estudis Humanístics de l'Escola de Postgrau i Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili durant tres cursos consecutius a temps complet o durant cinc cursos a temps parcial. En aquesta edició, també hi podran concórrer estudiants de Doctorat dels altres grups d'investigació de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat Rovira i Virgili i estudiants del Màster Universitari de Recerca Avançada en Estudis Humanístics (especialitat de Recerca en Estudis Lingüístics i Literaris, de la branca de Filologia Catalana).

La beca té un import de 3.000 €.

Els aspirants a la beca «Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana» s'han de comprometre a realitzar la seva tesi doctoral en un període de temps de tres cursos des del moment de la concessió i a llegir-la al final d'aquest termini. Podran gaudir de la pròrroga que contempli la Normativa acadèmica de doctorat de la URV sempre que sigui vigent en finalitzar el termini de tres cursos consecutius en què s'ha de dur a terme la tesi doctoral.

Etiquetes: Beca Baixeras

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar