Universitat Rovira i Virgili

Es convoca la sisena edició de la beca "Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana"

S'hi podran presentar sol·licituds fins al dia 17 de setembre

Requisits dels aspirants i condicions per rebre la beca

Els aspirants a la beca "Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana" s'han de comprometre a realitzar la seva tesi doctoral en un període de temps de tres cursos des del moment de la concessió i a llegir-la al final d'aquest termini. Podran gaudir de la pròrroga que contempli la Normativa Acadèmica de Doctorat de la URV sempre que sigui vigent en finalitzar el termini de tres cursos consecutius en què s'ha de dur a terme la tesi doctoral.

Per a presentar-se a la beca s'han de reunir tots els requisits que exigeixen els estudis de Doctorat i el Programa de Doctorat d'Estudis Humanístics de l'Escola de Postgrau i Doctorat.

Els aspirants a les beques de doctorat s'han de comprometre a haver realitzat la preinscripció de la seva tesi doctoral en el període previst per a doctorands de nou accés, per al curs 2021-2022.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar