Universitat Rovira i Virgili

Presentació del primer llibre la de col·lecció Patrimoni Literari de Publicacions URV

L'acte serà dimarts 27 de febrer a la sala de graus del campus Catalunya

La Càtedra Baixeras, amb la col·laboració del Departament de Filologia Catalana i Publicacions URV, organitza un acte dimarts 27 de febrer de 2018 a les 12h a la sala de graus del campus Catalunya. L'acte s'iniciarà amb la presentació del primer llibre de la col·lecció Patrimoni Literari de Publicacions URV, La gestió del patrimoni literari català: conceptualització i anàlisi comparativa dels models català i anglès, de Mireia Munmany Muntal. La col·lecció està especialitzada en patrimoni literari, entès en un sentit ampli, que comprèn tant l'obra literària com tot allò que hi està relacionat, des de l'escriptor i les circumstàncies de la creació fins a la transmissió dels textos i la gestió. Es proposa contribuir a eixamplar les plataformes de difusió dels estudis que en aquest camp es generen i preveu la incorporació al seu catàleg d'estudis generals de literatura i de teoria literària, no necessàriament centrats en l'univers lingüístic català. La col·lecció compta amb el recolzament de la Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català i del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana.

El llibre La gestió del patrimoni literari català: conceptualització i anàlisi comparativa dels models català i anglès, publicat l'any 2017, té com a objecte d'estudi el patrimoni literari català. El patrimoni literari pot esdevenir una «eina» on sentir-nos identificats com a societat, al mateix temps que pot convertir-se en un element diferenciador amb capacitat de posicionar-se i esdevenir agent socioeconòmic. Perquè això succeeixi cal que abandoni la seva posició perifèrica i se'n professionalitzi la gestió. Precisament l'objectiu d'aquesta publicació és evidenciar la importància de la gestió del patrimoni literari perquè es (re)conegui com a propi al si d'una societat i sobrevisqui al pas del temps reconeixent-li i reivindicant-ne la importància en termes identitaris, de cohesió social i econòmics, com a motor de desenvolupament. Per aconseguir-ho es comença investigant sobre el concepte de patrimoni literari, entès com a (poli)sistema, per després conceptualitzar-ne la gestió. Seguidament, es fa una aproximació, amb voluntat comparativa, a l'estat de la qüestió de la gestió a Catalunya i a Anglaterra, per acabar creant un model de valoració de la gestió del patrimoni literari. Finalment, s'exposen les conclusions pertinents amb la voluntat de posicionar el patrimoni literari en la centralitat del sistema cultural català. La presentació del llibre anirà a càrrec de l'autora, Mireia Munmany Muntal, i del director de la col·lecció, Magí Sunyer.

Acabada la presentació, l'acte clourà amb la conferència "Traducció i reescriptura: L'Eclipsi, una novel·la lipogramàtica. De Perec a Adrià Pujol Cruells", a càrrec de Mònica Güell, catedràtica de la Universitat de Sorbona i directora del Centre d'Estudis Catalans a París.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

La gestió del patrimoni literari català

Cartell de l'acte