Universitat Rovira i Virgili

Es convoquen dues beques "Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana"

La Càtedra Baixeras ha convocat dues beques "Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana" per cursar el Doctorat en Filologia Catalana dins el Programa de Doctorat d'Estudis Humanístics de la Universitat Rovira i Virgili per als cursos 2016-17 i 2017-18. La beca "Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana" és adreçada als estudiants interessats a cursar el Doctorat en les línies d'investigació del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC) sota la direcció dels Drs. Magí Sunyer Molné, Carme Oriol Carazo, Montserrat Corretger Sàez i Montserrat Palau Vergés, dins el Programa de Doctorat d'Estudis Humanístics de l'Escola de Postgrau i Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili, durant tres cursos consecutius a temps complet o durant cinc cursos a temps parcial. (Per a més informació sobre el programa de doctorat, cliqueu aquí.) Cada una de les dues beques té un import de 3.000 euros i es finança des de la partida pressupostària 0200135 del pressupost 2017.

Per a més informació sobre les dues beques convocades, consulteu el document amb la convocatòria completa i l'annex que l'acompanya.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar