Universitat Rovira i Virgili

Quadern Josep Anton Baixeras

El primer volum, coordinat per la Dra. Montserrat Corretger, és dedicat a l'obra literària i a l'acció intel·lectual, social i política de Josep Anton Baixeras. Aquest volum que obre la col·lecció conté un complet estudi bibliogràfic de Francesc Roig Queralt sobre Josep Anton Baixeras centrat en el naixement i evolució de l'obra d'aquest escriptor en paral·lel a la seva acció politicosocial. A més, ofereix una breu selecció de les seves Cròniques radiofòniques, mostra de la profunda coneixença de Baixeras dels escriptors catalans i europeus, relacionats molt sovint amb l'ambient literari que suscità l'emergència de la universitat a la ciutat de Tarragona. Finalment, s'hi inclou una acurada bibliografia sobre l'autor, seleccionada per la Dra. Montserrat Palau.

Quadre de continguts