Universitat Rovira i Virgili

La revista Joventut: literatura, modernitat i eclecticisme

Amb La revista Joventut: literatura, modernitat i eclecticisme posem a l'abast del lector un estudi de conjunt de la creació i de la crítica literàries desenvolupades pel setmanari i l'editorial, amb l'objectiu de definir clarament quines aportacions concretes ofereix aquesta plataforma cultural en la conjuntura de la segona etapa del modernisme, i així bandejar definitivament aquells materials divulgatius i erudits que fins al moment n'han ofert una lectura parcial o esbiaixada.

Quadre de continguts

Introducció

  1. La creació i la crítica literàries
  2. Recepció i encaix de l'herència literària del segle XIX
  3. L'eclecticisme literari, emblema de la modernitat contemporània
  4. Consideracions finals
  5. Referències bibliogràfiques